Flyfoto og film fra helikopter Stavanger
FOTO OG FILM FRA HELIKOPTER - Stavanger

Helikoptre Heliwing benytter seg av, egner seg ypperlig til fotografering og filming fra luften. R-44 er det rimeligste alternativet og brukes i dag for bilder og film som vises daglig på tv og i aviser. Gjennom vårt samarbeid med erfarne fotografer kan vi tilby komplette løsninger til fastpris, alt etter kundens ønske. EC-135 kan brukes til fotografering og filming offshore eller over tettbebygde strøk som krever to motors helikopter.
Helikoptrene er ofte ute på oppdrag i distriktet, og kan derfor samle opp og kombinere oppdrag for å redusere prisen for kunden.

Heliwing kan også tilby filming med fastmontert gyrostabilisert kamera. Dette gir den suverent mest stabile og imponerened kvaliteten. Er kvalitet avgjørende og skal filmen brukes på høykvalitative reklamefilmer eller TV innspinnlinger, er dette norges definitvt rimeligte alternativ. Eksempler kommer.
Kamerariggen styres innenfra av operatør og har den samme teknologi som brukes av TV stajoner og filmselskaper over hele verden, men til en helt annen pris. Ta kontakt for tilbud.

     

 
     
     

Send epost - info@heliwing.no

Webmaster :Heliwing